Fluor-Lux valgte vinteren 2014 å avslutte et langt kapittel med sin Silketrykkavdeling.
I dag dekkes dette markedet med digitalt trykk.

Til toppen