BYGG OG FASADE

Vi leverer merking og skilting både til landbaserte bygg og uteområder, skip og offshore installasjoner. Vi skiller mellom bruksrom/kontorer og industri/tekniske rom. Se også Merking industri og anlegg.

Bilde av logo på skipsside
Bilde av logo på fasade
Bilde av logo på fasade

Når det gjelder skilting og profilering av landbaserte bygg og områder, er det viktig at det blir gjort i henhold til de føringer som er satt med tanke på områdets arkitektur, stil og egenart. Det er også viktig å tilstrebe likeverdige muligheter for å finne frem når man besøker et bygg. Rettledninger finnes i bl.a. Plan-og bygningsloven, NS 3041, NS11001, TEK17, Byggforskserien, Veileder universell utforming av byggverk - veifinner (Standard Norge). Vi leverer også merkesystemer i henhold til krav fra Undervisningsbygg og Statsbygg.

Husk at utvendige skilt i utgangspunktet er søknadspliktige. Sjekk regelverk med din kommune.

Vi produserer etter våre kunders profilmanualer, men kan også designe forslag dersom ønskelig. Vi leverer i ulike materialer og utforminger som aluminium, plast, skummet plast, sandwich, lysskilt, utfreste bokstaver, konturskåret, foliert på plate, klebemerker m.m. Kontakt oss for informasjon og priser. Her er eksempler på noen skilttyper:

Fasadeskilt
  • Utfreste bokstaver montert på fasade. Kan fås med innebygd belysning på bakside. 
  • Print på plate (aluminium, sandwich, plast), montert på fasade.
  • Lysskilt – bokstaver eller hel logo montert på fasade.
  • Klebefolie montert på vindu, glassflater.

Symbolskilt/sikkerhetsskilt - se Offentlige informasjonskilt og Sikkerhetsskilt/HMS

Dørskilt – navneskilt, romnavn, rom nummer

Klebefolie montert på vindu/glassflater. For glass sikring, demping av innsyn eller som dekorelement.

Orienteringsplaner/informasjonstavler

System- og rommerking / institusjonsmerking

Retningsskilt

Nedhengskilt

Vingeskilt

Taktile skilt/braille - alle typer skilt kan leveres som taktile m/braille

Husnummerskilt

Teknisk merking – Elektro, VVS, ventilasjon m.m. se Merking industri og anlegg

Filter

Vis resultater