HMS OG SHA TAVLER

Vi leverer HMS/SHA tavler tilpasset ditt behov. For pris og anbefalinger, send oss layout, størrelse, antall, ønsket materialvalg og festeanordning. 

Materialvalg

Vi tilbyr flere muligheter for materialvalg. Plast, sandwich og aluminium er gjerne mest vanlig. Utover dette kan det også leveres som magnettavle eller magnettavle med whiteboard laminat på. Tykkelse på platene avhenger av størrelse og materialvalg og kan variere fra ca 1,5 – 3mm

Valg av feste

Klyper, ringholdere, plastlommer (hard plast), magneter

Eksempel
Bilde av HMS tavle
Om HMS og SHA planer (Kilde: Arbeidstilsynet)

HMS omfatter ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng (internkontrollforskriften). Virksomheter må tilpasse HMS-system til sitt virke, med alle systematiske aktiviteter som sikrer et forsvarlig nivå. En bygge- eller anleggsvirksomhet har egne rutiner for å ivareta sikkerheten for sine arbeidstakere. Dette vil være gjennomgående, typiske krav som gjelder enhver bygge- eller anleggsplass.
En SHA-plan er en unik sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt (byggherreforskriften). Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. En kan dermed ikke kopiere en plan fra et prosjekt og bruke den på et annet. 
Byggherreforskriften krever imidlertid at en virksomhet som er inne på en bygge- eller anleggsplass, skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid. For hvert arbeidssted vil det dermed være en spesiell del i internkontrollen tilpasset dette stedets sikkerhetsutfordringer. Her er SHA og HMS koplet sammen.

Filter

Vis resultater