KAMERAOVERVÅKING

Vi lager kameraovervåkingsskilt i ønsket størrelse og utforming. Kontakt oss for priser. Kameraovervåking for virksomheter omfattes av en del standarder og lovverk. Vi anbefaler våre kunder å sette seg godt inn i regelverket. Den som overvåker har selv ansvaret for å overholde reglene.

  • Datatilsynets veileder for kameraovervåkning.
  • Personopplysningsloven
  • Arbeidsmiljøloven kap. 9
  • EU/EØS Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices.
Skilt skal generelt inneholde:
  • Kamerasymbol
  • Formålet med overvåkingen.
  • Navnet på den person, avdeling eller bedrift som er behandlingsansvarlig for informasjonen som samles inn.
  • Vise til hvor man finner mer informasjon
  • Hvilke områder eller soner som er overvåket (resepsjon, hele bygget, 1.etg. o.l.) Dersom overvåkingen gjelder flere rom må det stå nytt (gjerne mindre) skilt når man går inn i nye rom.
Størrelser:

Veilederen sier at «skiltene må ha en størrelse, plassering og et antall som gjør det lett å få med seg at området er kameraovervåket». Her må kunden selv gjøre en behovsvurdering.

Eksempel på maler:
Bilde av videovervåking
Bilde av videovervåking
Bilde av kameravervåking
Bilde av kameravervåking

Filter

Vis resultater