MONTERING

Vi har lang erfaring med utvendig og innvendig montering av våre produkter på oljeplattformer, skip/skipsskrog og landbaserte bygg, samt kjøretøy i ulike formater og størrelser. 

HMS kommer alltid i første rekke. Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Risikovurdering og sikker jobbanalyse (SJA) utføres før oppstart av arbeid.

Våre montører er sertifisert for arbeid i høyden.

Bilde av montørar frå Fluor-Lux AS

Filter

Vis resultater