RØMNINGSPLANER

Vi leverer etterlysende rømningsplaner i henhold til gjeldende standarder for skip, offshore installasjoner og landbaserte bygg og anlegg. Produktene er testet i henhold til de krav som gjelder for etterlysende materiale i rømningsveier. Kan også leveres i vanlig plast ved elektrisk opplyste rømningsveier. Vi produserer også taktile rømningsplaner.
Etterlysende rømninsplaner er gjerne i størrelsende A3, A2, A1, A0. Minimum størrelse er A3. Mindre størrelser t.d. A4 kan brukes på lugarer og andre enkeltrom, men ikke i selve rømningsveien. Rømningsplaner skal ha et standardisert tittelfelt som inkluderer ordet, Rømningsplan/Escape plan. Skilt og symbol på planen skal være i henhold til ISO7010, ISO24409 og ISO3864. Viser forøvrig til til ISO17631 for skip og maritime installasjoner og ISO23601, NS3926 for landbaserte anlegg.

Etterlysende rømningsplan
Taktil rømningsplan
Nærbilde av taktil rømningsplan
 

Filter

Vis resultater