Om Fluor-Lux

Fluor-Lux er en komplett og løsningsorientert leverandør og samarbeidspartner innen produksjon av skilt, dekor, reklameartikler og relaterte løsninger. Våre dyktige medarbeidere har som oppgave å levere riktig kvalitet, til riktig pris og til riktig tid. Dette er ansatte med lang erfaring og høy faglig og praktisk kompetanse. De utgjør vår stolthet, og bidrar til fortrinn som effektivitet i produksjon, kvalitet, logistikk og service, og ikke minst et godt arbeidsmiljø. Dette gjør at vi kan påta oss store oppdrag.

Fluor-Lux ble stiftet i 1963 av Sigmund Kjøsnes, far til nåværende eier Oddmund Kjøsnes. Det hele startet allerede på 50-tallet, med oppfinnelse av selvlysende materiale i fiskeredskaper – som første i sitt slag. Oppfinnelsen skapte etter hvert nye muligheter og ble forløperen til utvikling av selvlysende sikkerhetsskilt. Dette gav oss fotfeste i flere næringer – spesielt petroleumsindustrien og maritim sektor.

I dag er vi totalleverandør av sikkerhetsskilt og ledesystemer til skip, petroleumsanlegg og landbaserte bygg og anlegg. Vi leverer også ulike typer merking til industri og anlegg, samt trafikkskilt og en rekke produkter innenfor dekor og profilering/reklame. Våre kunder er både næring, offentlig sektor og private.

PRODUKTER
Nettsiden vår inneholder flere standard produkter som kan kjøpes direkte i nettbutikk. Utover dette har vi en rekke produktkategorier der vi produserer etter våre kunders behov og ønsker. Nettsiden er ikke uttømmende, så kontakt oss om du ikke finner det du leter etter.

Vi har alltid høyt fokus på kvalitet og HMS. Våre sikkerhetsprodukter er testet og sertifisert i henhold til lovverk og krav som gjelder for å kunne levere gode og trygge produkt. Se dokumentasjon for mer informasjon.

BÆREKRAFT

Vi gjør alltid vårt beste i forhold til FN`s bærekraftsmål. Som ansvarlige aktører tar vi økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn på alvor. Vi jobber målrettet for at våre kunder skal får gode og sikre produkt, og at ikke vår virksomhet fører til belastning for andre. Vi er sertifisert i henhold til ISO9001, ISO14001 og ISO45001 og søker å etterleve andre og relevante standarder etter evne og behov.

Mer under dokumentasjon.

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.
For å lykkes i vårt arbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:

  • Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon
  • Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
  • Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv
  • Effektiv styring av våre prosesser og ressursbruk
  • Miljøavvik rapporteres, og tiltak blir hurtig iverksatt